Warszawa, 2013 r,

Zadaniem Vis a Vis było wykreowanie nowego rzutu (sala wystaw, lada recepcyjna, część
biurowa, zaplecze) oraz  neutralnej przestrzeni dla galerii sztuki. Zdecydowaliśmy się na
pozostawienie metalowej technicznej podłogi, która kiedyś była pod biurową wykładziną.
Oprócz ciekawego efektu, dla niektórych artystów, stała się też polem eksperymentów
artystycznych.  Zdjęcia wnętrz pokazują prace : Christiana Tomaszewskiego, Irminy Staś i
Pawła Matyszewskiego, Pravdoliuba Ivanova, Przemysława Jasielskiego.
Tekst z galerii:
Galeria Le Guern to galeria sztuki współczesnej, założona w 2004 roku, kształtująca swój
program w odniesieniu do aktualnej rzeczywistości artystycznej. Zainteresowania galerii
skupiają się na prezentacji znaczących postaci współczesnej sceny artystycznej, zarówno
polskiej jak międzynarodowej. Naszym zamierzeniem jest eksponowanie różnych zjawisk z
obszaru współczesnej kultury wizualnej. Biorąc pod uwagę złożony charakter współczesnej
sztuki, pragniemy, aby program galerii podążał za różnorodnością i zmiennością
współczesnych praktyk wizualnych w ich najbardziej dynamicznych formach. W praktyce
działalność galerii ma odpowiadać nowym potrzebom dotyczącym produkcji sztuki i
realizacji projektów artystycznych. Przestrzeń galerii jest otwarta na różne postawy
artystyczne i formy twórczej aktywności. Artyści prezentowani w galerii pracują przy użyciu
różnych technik imediów, m.in. fotografii, malarstwa, rzeźby, rysunku, obiektów, instalacji,
filmu, sztuki wideo, działań typu performance. Program wystaw galerii obejmuje prezentacje
nowych prac uznanych już artystów, realizacje projektów młodych twórców, wystawy
tematyczne i grupowe oraz projekty realizowane poza przestrzenią galerii. Prace
reprezentowanych przez galerię artystów zostały zakupione do licznych instytucjonalnych i
korporacyjnych kolekcji dzieł sztuki, m.in.: Deutsche Bank Collection, Deutsche Telekom,
Parlamentu Europejskiego, Harvard Business School, Tufts University Art Collection,
Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem, Muzeum Narodowego w
Gdańsku.
Artyści reprezentowani przez galerię : Tomek Baran, Tomasz Ciecierski, Jiři David, Marta
Deskur, Alice Gaskon, Pravdoliub Ivanov, Rafał Jakubowicz, Przemysław Jasielski, C.T.
Jasper, Robert Maciejuk, Paweł Matyszewski, Tadeusz Rolke, Simone Ruess, Irmina Staś,
Włodzimierz Jan Zakrzewski, Natalia Załuska, Zuza Ziółkowska/Hercberg.
C.T. Jasper wraz z  Joanną Malinowska representował Polskę  na  56. Biennale w Wenecji w
2015 roku. W tym samym roku Jiři David reprezentował Czechy  na Biennale swoim
projektem “Apotheosis”.