Konsultacja projektu domu rezydencjonalnego wykonanego przez miejscowe biuro architekoniczne. Zaproponowano zmiany elewacji i rzutu w celu nadania projektowi bardziej reprezentacyjnego charakteru i skorzystania w większym stopniu z tradycji historyzmu europejskiego. Wnętrze zostało wzbogacone centralnym, owalnym hallem dla mężczyzn, oświetlonym latarnią w dachu oraz z galerią obserwacyjną ma I piętrze.

Arch. Andrzej Sienkiewicz